Výuka

Vyučované předměty na univerzitě

Anglicky (výběr):

SDEV 3550 Bangladesh: Life on a Tectonically-Active Delta (Columbia University) – výuka kvalitativní metodologie terénního výzkumu, garant kurzu Prof. Michael S. Steckler
GR5410: Climate Mobility (Columbia University) – výuka na téma Existential threats to SIDS, garanti kurzu Dr. Susan Adamo, Dr. Alex De Sherbinin
International Migration and Development (University of Padova) – výuka, vedení a garance kurzu) 

Migration and Development

Environment, Development and Migration
Environment and Population
China and India – Environmental Limits of Development
The Challenges of Development in South and East Asia

International Migration


Česky (výběr):

Obyvatelstvo a životní prostředí

Mezinárodní migrace a rozvoj

Úvod do rozvojových studií
Čína a svět
Přírodní zdroje a bezpečnost
Regionální geografie Afriky
Rozvojová problematika Afriky
Rozvojová problematika jižní a východní Asie

Environmentální etika a filosofie