Výzkum

VÝZKUMNÉ PROJEKTY

2023-2027 – COST Action CA22162 A Transdisciplinary Network to Bridge Climate Science and Impacts on Society (FutureMed)  (řešitel a zástupce České republiky v řídícím výboru)

2023-2027 – COST Action CA22106 Migrant Disaster Victim Identification (MDVI) (řešitel a zástupce České republiky v řídícím výboru)

2020-2024 – COST Action CA19109 European network for Mediterranean cyclones in weather and climate (MEDCYCLONES) (řešitel a zástupce České republiky v řídícím výboru)

2019-2021 - Evaluierung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel. Instrumente zum Umgang mit residualen Klimarisiken (Evaluation of Interventions for Dealing with Residual Climate Risks). Projekt organizace Deutsches Evaluierungsinstitut der Entwicklungs-zusammenarbeit (German Institute for Development Evaluation - DEval), Bonn (vedoucí výzkumného týmu)

2018-2022 - Chytrá migrace v České republice. Výzkumný projekt č. TL01000468 (řešitel; grant: Technologická agentura ČR)

2017-2021 - COST Action CA16233 Drylands Facing Change: Interdisciplinary Research on Climate Change, Food Insecurity, Political Instability (řešitel a zástupce České republiky v řídícím výboru)

2017-2019 - COST Action CA16111 International Ethnic and Immigrant Minorities' Survey Data Network (řešitel a zástupce České republiky v řídícím výboru)

2017-2021 - COST Action CA16114 REthinking Sustainability TOwards a Regenerative Economy (řešitel a zástupce České republiky v řídícím výboru)

2017-2020 - COST Action CA15217 Ocean Governance for Sustainability - challenges, options and the role of science (řešitel a zástupce České republiky v řídícím výboru)

2015 – 2016 - Current Migration to Europe: Research of Smart Population Dynamics (vedoucí mezinárodního konzorcia)

2014-2017 - Výzkum sociálně-prostorových nerovností a rizik na počátku 21. století. Projekt univerzitního výzkumného centra (UNCE) č. 204003/2012 (výzkumný pracovník)

2014-2018 - COST Action IS1309 Innovations in Climate Governance: Sources, Patterns and Effects (INOGOV) (zástupce České republiky)

2013-2015 - COST Action IS1101 ‘Climate Change and Migration: Knowledge, Law and Policy, and Theory’ (řešitel a zástupce České republiky v řídícím výboru)

2013 – Změna klimatu a migrace jako adaptace. Projekt č. LD 13032 (řešitel; grant: MŠMT ČR).

2012-2014 - Partnerství v oblasti výzkumu klimatu a adaptačních strategií. Projekt č. CZ.1.07/2.4.00/31.0056 v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (řešitel-odborný vedoucí projektu; grant: EU a MŠMT).

2011-2014 - Water Rights and Water Wrongs: Institutional Design for Innovative Climate Change Adaptation. Výzkumný projekt Brown International Advanced Research Iniciative (BIARI) Alumni Research Initiative (výzkumný pracovník; grant: Brown University, Providence, USA)

2013-2014 - Vytvoření interdisciplinárního vědeckého týmu se zaměřením na výzkum sucha. Projekt č. CZ.1.07/2.3.00/20.0248 (výzkumný pracovník; grant: EU a MŠMT).

2013 - Environmental migrants in a World of Environmental Transformations: Debating the Relations Between Environment, Climate Change and Migrations. (spolupracovník, grant: IMISCOE)

2013 – Výzvy pro městské zemědělství v Evropě. Projekt č. LD 13033 (výzkumný pracovník, grant: MŠMT)

2011-2013 - CzechGlobe – Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu. Projekt č. CZ.1.05/1.1.00/02.0073 v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace - Evropská centra excelence, (vedoucí výzkumného týmu; grant: EU a MŠMT).

2010-2011 - Prostorová a funkční dynamika biologických, ekologických a sociálně-ekonomických systémů v interakci s Globální změnou klimatu. Výzkumný záměr Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i., č.AV0Z60870520 (postdoktorand; grant: Akademie věd České republiky).

2010-2012 - Migrace a rozvoj – ekonomické a sociální dopady migrace na Česko jako cílovou zemi a Ukrajinu jako zemi zdrojovou (se zvláštním zaměřením na analýzu remitencí). Výzkumný projekt Univerzity Karlovy v Praze č.  P404/10/0581 (výzkumný pracovník; grant: Grantová agentura ČR)

2009 - Addressing Climate Change in the Asia-Pacific Region, komponent 'Climate Change and Migration'. Mezinárodní výzkumný projekt, komponent řízený Prof. Graeme Hugo. Specializace: Změny klimatu a migrační procesy v Bangladéši (samostatný vědecký pracovník pro University of Adelaide, Austrálie; grant: Asian Development Bank)

2008 - Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace. Výzkumný záměr Přírodovědecké fakulty, Univerzity Karlovy, MSM 0021620831 (externí výzkumný pracovník; grant: MŠMT)

2007 – Environmental Change and Forced Migration Scenarios (EACH- FOR). Mezinárodní výzkumný projekt v rámci FP6 (PRIORITY [8.1] - Policy-oriented research). Specializace: Environmentální změny a migrace v Indii, Bangladéši a Číně (samostatný výzkumný pracovník pro University of Liege, Belgie; grant: European Commission).

2006 - EUROMODEL LEONARDO DA VINCI - Community vocational training action programme), modul „Environment and Development“ (výzkumný pracovník, grant: European Commission)

2005-2006 - Zdroje a příčiny příchodu osob z oblastí původu do azylové infrastruktury České republiky, projekt č. UT – 56-22/2005 (hlavní řešitel; grant: Správa uprchlických zařízení, Ministerstvo vnitra ČR)

2004 - 2005 - Systematický rozvoj metodologie prognózování. (externí spolupracovník, vedoucí týmu Prof. Martin Potůček - Centrum pro sociální a ekonomické strategie, FSV UK v Praze; grant: GA ČR). 

2003 - Analýza závazků na ochranu životního prostředí vyplývajících z mezinárodně přijatých dokumentů a jejich proveditelnosti a možnosti promítnutí do ostatních sektorových politik v podmínkách České republiky. (spoluřešitel; grant: Ministerstvo životního prostředí ČR)

2000 - K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek. (externí spolupracovník, vedoucí týmu Bedřich Moldán - Centrum pro otázky životního prostředí, UK v Praze; grant: UNDP, Ministerstvo zahraničních věcí ČR)

DALŠÍ PROJEKTY (vybrané)

2007 – 2008 - Inovace a internacionalizace vybraných studijních oboru na Ostravské univerzitě - Operační program rozvoj lidských zdrojů, Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje, Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách (lektor, grant: ESF - MŠMT)

2006 – 2008 - Inovace studijního oboru Mezinárodní rozvojová studia - Operační program rozvoj lidských zdrojů, Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje, Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách (výzkumný pracovník, grant: MŠMT- ESF)

2005 - „Výběr a příprava trenérů pro budoucí školení inovativního modelu GLODEV“, vytváření modulu „Lokální dimenze rozvoje“ (lektor pro Volonté CZECH, o.p.s; grant MZV ČR)

2005 - Inovace výuky předmětů v rámci studijního oboru „Mezinárodní rozvojová studia, projekt č. 2923/2005 (řešitel; grant: FRVŠ)

2003 - GLODEV (Training for Global Development), Leonardo da Vinci (expertní hodnocení pro Volonté CZECH, o.p.s; grant: European Commission)